Peria Katak - Ujian secara fertigasi


Setelah melihat pokok kobis dapat hidup dengan baik maka hari ini aku akan cuba pokok peria katak pula. Adakah ia sesuai ditanam menggunakan kaedah fertigasi dan cocopeat sama-samalah kita tengok.# Pernah tengok pokok betik ditanan secara fertigasi.
Post a Comment

Popular Posts